fredag 6 mars 2015

Nu är det på gång

Särskolegruppen i årskurs 7-9 har haft trånga lokaler under ganska lång tid. Planering har pågått under hösten för att kunna erbjuda trevligare och mer ändamålsenliga klassrum. Det ska finnas möjlighet till undervisning i grupp men också för att kunna få avskildhet och lugn när så behövs. I de nya lokalerna kommer detta att finnas. Där ska också finnas tillgång till ett mindre kök så att vissa praktiska undervisningsmoment kan genomföras på ett enkelt och smidigt sätt. Att vi sedan kommer att ha musikrummet i närheten skapar också möjligheter till varierad och rolig skola.Byggnadsarbetarna är som ni ser i full fart med att bygga väggar. Elen dras under nästa vecka och det gäller även ventilationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar