lördag 31 oktober 2015

Barnkonsekvensanalyser hjälper oss att sätta barnen i centrum

Under hösten har vi träffat vår lokala barnombudsman Marie Lundin som berättade hur man i Simrishamns kommun arbetar för att stärka barns rätt till en familj och en god omvårdnad, skydd, bra och trygg skola, vila och fritid och rätt att få säga sin åsikt och bli lyssnad på.


En del av Maries arbete är att hjälpa till att upprätta barnkonsekvensanalyser för grupper av barn eller enskilda barn, som av olika anledningar riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda. En barnkonsekvensanalys innebär en djupgående och noggrann undersökning av barnets eller barnens behov och av hur dessa behov kan uppfyllas. Vad gäller skolor kan en sådan analys ibland visa att en skola behöver göra mer för att stötta ett visst barn och ibland kan den visa att problemet eller problemen inte ligger inom skolans kompentensområde eller ansvar utan att andra instanser måste ta vid.

Personer som arbetar inom skolan och elevhälsan och andra som träffar barn dagligen, kan kontakta Marie Lundin för att få hjälp med att göra en barnkonsekvensanalys. Marie arbetar med barn upp till 18 år. Därefter anses barnen ha blivit "vuxna", även om de fortfarande oftast går i skolan och bor hemma. Är du orolig över situationen för en grupp ungdomar eller en ungdom som är över 18 år, kan du ändå ta kontakt. Även om ungdomarna enligt lagens mening är vuxna, kan Marie ge visst stöd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar